Language
FormaOnline
services

טפסים חכמים

מערכת טפסים WEB המאפשרת למשתמשים ליצור ,לערוך ולמלא טפסים בצורה מקוונת. מערכת ידידותית למשתמש התומכת בצורות שונות של הרשאות ואבטחה ,הצפנת טפסים, תמיכה בכל המכשירים והדפדפנים הנפוצים.

FormaOnline ניתנת להטמעה בפלטפורמות שונות:

SharePoint 2013-2019
 SharePoint foundation
כמערכת עצמאת Stand-Alone
 

תכונות FormaOnline

גמישות בעיצוב

FormaOnline מאפשרת למשתמשים עם הרשאות לעצב בצורה מקוונת בטכנולוגית HTML5 טפסים בכל עיצוב שירצו באמצעות ממשק דמוי אופיס וכן כל הפעולות הנפוצות הקיימות במוצרי אופיס. בנוסף, ניתן ליצור תבניות טופס, להגביל שימוש בצורות עיצוב שונות למשתמש או קבוצה מסויימת לדוגמא ניתן להגביל  משתמש בשימוש בהדגשה או קו תחתון בכתיבת טקסט.
 

שדות

FormaOnline מספקת חבילה של שדות חכמים הניתנים לשינוי והגדרה לכל שימוש
  • שדה בדיקת מידע עם regular expressions
  • כתיבה חופשית
  • איזורי בקרת הרשאות
  • טבלה דינאמית, מאפשרת למשתמש ליצור שורות בטבלה כרצונו
  • שדה טקסטואלי פשוט ושדה טקסט עשיר
  • שדות בחירה (תיבות סימון, כפתורי בחירה, רשימה, תאריך ושעה ועוד ...)
  • שדה בחירת אנשים (עם SharePoint או Active Directory)
  • שדה מותאם אישית שניתן ליצירה ע"י מחלקת הפיתוח של הארגון

חיבור למסדי נתונים

כל שדות FormaOnline ניתנים לחיבור למסדי נתונים מרוחקים על ידי שירותי אינטרנט(WEB SERVICES).בנוסף, FormaOnline מספקת ממשק ידידותי למשתמש להגדרת החיבור למסדי הנתונים המרוחקים ובחירה במידע שיוצג בשדה.
 

הרשאות שדה

שדות FormaOnline מחוברים למערכת ההרשאות בארגון SharePoint, Active Directory או DotNetNuke ומאפשרים למנהלי הטופס לתת הרשאות(קריאה,קריאה וכתיבה,ללא) ברמת שדה ו/או איזור בקרה למשתמש או קבוצה.
 

תהליכי עבודה חכמים

ל- FormaOnline יש חבילת פעולות ותנאים לתהליכי העבודה ב- SharePoint וב- DotNetNuke המאפשרים למשתמשים ליצור תהליכי עבודה חכמים עם אותם כלי ה-CMS אליהם הם רגילים (SharePoint Designer ואחרים) ע"י שימוש בפעולות ותנאים שפותחו במיוחד לטיפול בטפסים ולנגישות בטוחה ונוחה למידע הקיים(חתימות,הערות, נתונים ועוד) בטפסים השונים
 

סוגי שדות ל- SharePoint מותאמים

אוטומטית בעת התקנת FormaOnline יוספו סוגי שדות מותאמים אשר יאפשרו למשתמשים להציג ולהשתמש במידע הקיים בתוך הטופס ,מחוץ לסביבת הטופס.
 

אבטחה

ניתן להצפין טפסים בכדי לאבטח את המידע בהם יותר טוב. בנוסף, ניתן להגדיר טפסים שיאפשרו גישה למשתמש מסויים ו/או עד זמן מסויים.